#
Unit Pelayanan
Jumlah TT
Jumlah TT Terpakai
Jumlah TT Kosong
Waktu Update
1. VVIP. 3 0 3 2023-09-23 15:51:23
2. VIP - NEURORESTORASI. 2 2 0 2023-09-23 15:51:23
3. VIP. 14 5 9 2023-09-23 15:51:23
4. KELAS I - NEURORESTORASI. 2 1 1 2023-09-23 15:51:23
5. KELAS I. 65 56 9 2023-09-23 15:51:23
6. KELAS II. 22 12 10 2023-09-23 15:51:23
7. KELAS III. 105 73 32 2023-09-23 15:51:23
8. ICU. 12 12 0 2023-09-23 15:51:23
9. HCU. 8 8 0 2023-09-23 15:51:23
10. SCU . 10 9 1 2023-09-23 15:51:23
11. Isolasi Air Borne 4 0 4 2023-09-23 15:51:23